VORES REKRUTTERINGSPROCES

Baggrunden for en kvalitetspræget rekrutteringsproces og et positivt slutresultat er viden om vores kundes virksomhed, forretning, virksomhedskultur og visioner. Én proces og én metode til at opnå et positivt resultat er for os afgørende for at være succesfulde. Vi lægger derfor stor vægt på opstartsfasen i en rekruttering og møder gerne firmaets eksisterende sælgere for at skabe gode forudsætninger for det kommende samarbejde

Oprettelse af en kravprofil
I samråd med jer opretter SalesOnly en kravprofil indeholdende en beskrivelse af vores arbejdsproces under rekrutteringsarbejdet og en specifikation af jeres forventninger til kandidatens kompetencer, erfaring samt personlige egenskaber. Ligeledes har SalesOnly fokus på virksomhedskulturen. Hvordan er den nærmeste leders ledelsesstil, historik, strategi og meget meget mere, hvilket alt sammen bidrager væsentlig til vores arbejde med at finde den rette profil til stillingen. SalesOnly opretter endvidere en arbejds- og tidsplan, så I kan forholde jer til, hvor i processen vi er. SalesOnly vil desuden gerne interviewe et antal relevante medarbejdere hos jer for at få en dybere forståelse af virksomhedskulturen og anden relevant information, som er vigtig viden for opgaven.

Annoncering og search
I samråd med jer vælger SalesOnly et antal annoncekanaler, hovedsageligt på internettet, men hvis I ønsker det, er det selvsagt muligt at tilføje annoncering i udvalgte aviser. SalesOnly søger desuden efter kandidater i eksterne databaser samt i egne professionelle- og personlige netværk. En kilde af stor betydning for searcharbejdet, er SalesOnly’s egen database, som kontinuerligt udvikles og opdateres via telefoninterviews og personlige interviews.

Interviews og udvælgelse
På basis af kravprofilen udvælger vi et antal kandidater til stillingen, og gennemfører et indledende telefoninterview med hver enkelt. De kandidater, som anses for interessante, og som er motiverede til jobbet, indkaldes til et personligt interview. Vi anvender en afprøvet interviewteknik, et såkaldt struktureret adfærdsinterview, med fokus på salg, for at bedømme kandidatens adfærd i den aktuelle rolle. Under interviewet præsenteres desuden virksomheden og den aktuelle stilling.

Præsentation af de bedste kandidater
Vi præsenterer 2-4 kandidater pr. stilling, hvilket sker i vores lokaler. Det sker normalt indenfor 4 uger efter kravprofilens godkendelse. Som kunde får I en skriftlig og mundtlig præsentation af de respektive kandidater. Efter at have mødt samtlige kandidater beslutter I jer for hvilken/hvilke kandidater, I ønsker at gå videre med.

Personlighedstest for at anskueliggøre motivation og drivkræfter
Når I har foretaget jeres valg, gennemgår den foretrukne kandidat en personlighedstest, hvor formålet er at afdække kandidatens motivation og drivkræfter jævnfør salgscyklussen. Dette gennemgås sidenhen i et dybdegående interview og holdes op imod kravprofilen.

Referencer
I ugen efter kandidatpræsentationen gennemfører vi en kvalitativ kontrol af minimum 3, af de af kandidaten angivne, referencer. Forudsat referencerne bekræfter det gode indtryk af kandidaten, arrangerer I et møde med kandidaten i jeres lokaler med henblik på indgåelse af en aftale.

Opfølgning på den ansattes udvikling
For at sikre kvaliteten i ansættelsen vil den ansvarlige konsulent fra SalesOnly følge udviklingen hos jeres nye medarbejder. Efter 1 måned kontakter vi således både den nye medarbejder og den nærmeste leder for at høre, hvordan det går. Yderligere opfølgning sker efter 5 måneder.

Garanti – 6 måneder
Vi er så trygge ved vores kompetencer og proces, at vi uden tøven tilbyder 6 måneders garanti på vores opgaver.