Ulrica Ekeroth

Ulrica är i grunden personalvetare med lång erfarenhet av specialistområdet Rekrytera och Attrahera. Driven av att lösa problematiken i svårigheterna att rekrytera säljare och säljledning startade Ulrica tillsammans med Angelica Rossi, Christopher Thorstrand och Lasse Davidsson specialistrekryteringsbolaget SalesOnly.

Sedan starten har SalesOnly rekryterat ca 1400 säljare och säljledare till svenska och danska näringslivet.