SALESONLYS SEGMENT

Redan sedan starten av SalesOnlys verksamhet sommaren 2010 var vår specialisering, att enbart rekrytera säljare och säljchefer, en avgörande faktor för att bedriva verksamheten framgångsrikt. Vi visste redan då att specialister köper av specialister. Vår verksamhet består av Rekryteringskonsulter och Reasearchers som själva har bedrivit framgångsrik försäljning tidigare. Detta för att dels förstå våra kunders affärer och dels för att konsultera våra kandidaters mål och nästa steg i karriären. Detta genererar ett konkret och specificerat värde i varje given kontakt och nyetablerad relation.

VARFÖR FINNS VI?

  1. Stora förändringsbehov i säljorganisationer
  2. Problem att nå framtidens toppresterare
  3. Säljare är bland det svåraste att rekrytera
  4. Bidra till lönsamma säljorganisationer

SPECIALISTERNA SPECIALISERAR SIG YTTERLIGARE!

Som ett naturligt led i vår verksamhet lanserar vi nu tre, ytterligare specialiserade, enheter. Vi samlar några av näringslivets bästa konsulter på området och samlar kompetens och erfarenheter under branschindelade segment. Detta för att, på ett effektivt och konsultativt sätt, kunna stötta våra kunder och kandidater inom en specifik bransch. Om du vill veta mer kring hur våra segment arbetar, tveka inte att kontakta våra segmentsansvariga på området.

Kontaktpersoner

Christopher Thorstrand

Senior Rekryteringskonsult
+46 (0)76 525 90 16

Daniel Bjerndahl

Senior Rekryteringskonsult
+46 (0)76 525 90 29