IT OCH TELEKOM

KÖPLOGIKERNA FÖRÄNDRAS

Människor vill köpa en funktion, det vill säga, en lösning eller tjänst som löser ett problem och skapar ett värde. Vilket märke, vilken tillverkare eller liknande som i sin tur möjliggör den efterfrågade lösningen är helt egal. Jag vill för exempel kunna ringa och kommunicera med mina vänner, hur detta sker är egalt så tillvida funktionen som sådan uppfyller mitt behov.
I och med det förändras vårt sätt att köpa tjänster och produkter. Det ställs höga krav på att ständigt visa nyfikenhet och viljan att förstå samt kommunicera värdet du vill förmedla till din köpare, genuint.   

Vad får detta för betydelse och konsekvens för IT/Telekom?

I en bransch där affären är utspridd över en mängd intressenter, allt ifrån tillverkare, distributör, återförsäljare och till slut, en slutkund, ställs nu enormt höga krav på att hitta den mest effektiva, optimala och mest lönsamma process att sälja till en kund.

IT och Telekomsektorn lever med stora intäktsbortfall där kostnader och resurser knyts upp genom säljkanaler, som i sin tur äger större del av slutkundsbearbetningen. I samband med att intäkten för många av våra IT och Telekomföretag genereras av en bas av hårdvaruprodukter där försäljningen sker via distributionsled, partners eller återförsäljare tappar marknaden stora affärer . Efterfrågan om att förvärva mjukvara eller ”solution” är stor och branschen förlorar både inflytande och intäkter när specifik försäljning sker via e-handeln eller via andra kanaler.

OM SALESONLY inom it och telekom

SalesOnly är en verksamhet som enbart specialiserar sig på att rekrytera säljare och säljledningsfunktioner. Vi hävdar att en avgörande framgångsfaktor för hållbar och lönsam rekrytering är att våra rekryteringskonsulter förstår våra kunders affärer. Inom området IT och Telekom har vi samlat några av näringslivets mest kompetenta konsulter på området, allt för att kunna optimera vårt erbjudande och bidra med värde för såväl våra kunder som kandidater. Kontakta oss!

VAD DU FÅR
  • En samarbetspartner som har gedigen kunskap och erfarenhet av segmentet
  • Konsultation kring hur du ska säkra din framtida talangförsörjning och generera håll
  • En rekryteringskonsult som har förståelse kring försäljningstransformation i förhållande till branschen

Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur vi kvalitetssäkrar vårt urval. Kontakta våra ansvariga rekryteringskonsulter för mer information!

Kontaktpersoner

Sara Sjölund

Senior Recruitment Consultant
+46 (0)76 525 90 17

Eva Serner

Recruitment Consultant
+46 (0)70 713 00 34