VORES REKRUTTERINGSPROCES

Baggrunden for en kvalitetspræget rekrutteringsproces og et positivt slutresultat er viden om vores kundes virksomhed, forretning, virksomhedskultur og visioner. Én proces og én metode til at opnå et positivt resultat er for os afgørende for at være succesfulde. Vi lægger derfor stor vægt på opstartsfasen i en rekruttering og møder gerne firmaets eksisterende sælgere for at skabe gode forudsætninger for det kommende samarbejde

Oprettelse af en kravprofil
I samråd med jer opretter SalesOnly en kravprofil indeholdende en beskrivelse af vores arbejdsproces under rekrutteringsarbejdet og en specifikation af jeres forventninger til kandidatens kompetencer, erfaring samt personlige egenskaber. Ligeledes har SalesOnly fokus på virksomhedskulturen. Hvordan er den nærmeste leders ledelsesstil, historik, strategi og meget meget mere, hvilket alt sammen bidrager væsentlig til vores arbejde med at finde den rette profil til stillingen. SalesOnly opretter endvidere en arbejds- og tidsplan, så I kan forholde jer til, hvor i processen vi er. SalesOnly vil desuden gerne interviewe et antal relevante medarbejdere hos jer for at få en dybere forståelse af virksomhedskulturen og anden relevant information, som er vigtig viden for opgaven.

Annoncering og search
I samråd med jer vælger SalesOnly et antal annoncekanaler, hovedsageligt på internettet, men hvis I ønsker det, er det selvsagt muligt at tilføje annoncering i udvalgte aviser. SalesOnly søger desuden efter kandidater i eksterne databaser samt i egne professionelle- og personlige netværk. En kilde af stor betydning for searcharbejdet, er SalesOnly’s egen database, som kontinuerligt udvikles og opdateres via telefoninterviews og personlige interviews.

Interviews og udvælgelse
På basis af kravprofilen udvælger vi et antal kandidater til stillingen, og gennemfører et indledende telefoninterview med hver enkelt. De kandidater, som anses for interessante, og som er motiverede til jobbet, indkaldes til et personligt interview. Vi anvender en afprøvet interviewteknik, et såkaldt struktureret adfærdsinterview, med fokus på salg, for at bedømme kandidatens adfærd i den aktuelle rolle. Under interviewet præsenteres desuden virksomheden og den aktuelle stilling.

Præsentation af de bedste kandidater
Vi præsenterer 2-4 kandidater pr. stilling, hvilket sker i vores lokaler. Det sker normalt indenfor 4 uger efter kravprofilens godkendelse. Som kunde får I en skriftlig og mundtlig præsentation af de respektive kandidater. Efter at have mødt samtlige kandidater beslutter I jer for hvilken/hvilke kandidater, I ønsker at gå videre med.

Personlighedstest for at anskueliggøre motivation og drivkræfter
Når I har foretaget jeres valg, gennemgår den foretrukne kandidat en personlighedstest, hvor formålet er at afdække kandidatens motivation og drivkræfter jævnfør salgscyklussen. Dette gennemgås sidenhen i et dybdegående interview og holdes op imod kravprofilen.

Referencer
I ugen efter kandidatpræsentationen gennemfører vi en kvalitativ kontrol af minimum 3, af de af kandidaten angivne, referencer. Forudsat referencerne bekræfter det gode indtryk af kandidaten, arrangerer I et møde med kandidaten i jeres lokaler med henblik på indgåelse af en aftale.

Opfølgning på den ansattes udvikling
For at sikre kvaliteten i ansættelsen vil den ansvarlige konsulent fra SalesOnly følge udviklingen hos jeres nye medarbejder. Efter 1 måned kontakter vi således både den nye medarbejder og den nærmeste leder for at høre, hvordan det går. Yderligere opfølgning sker efter 5 måneder.

Garanti – 6 måneder
Vi er så trygge ved vores kompetencer og proces, at vi uden tøven tilbyder 6 måneders garanti på vores opgaver.

SÅDAN FOREGÅR DET

Kravspecifikation

I samråd med jer opretter SalesOnly en kravprofil, som indeholder en stillingsbeskrivelse og en specifikation af jeres forventninger til kandidaternes kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber. SalesOnly opretter også en arbejds- og tidsplan for rekrutteringsprocessen. SalesOnly gennemfører jobsamtaler med en række af jeres medarbejdere, der er relevante for stillingen, for at få et dybere indblik i jeres virksomhedskultur og andre informationer, der er vigtige for udførelsen af opgaven.

ANNONCE OG SØGNING

For at nå ud til de rigtige kandidater er det vigtigt at blive set i de rigtige netværk og sammenhænge. I samråd med jer udvælger SalesOnly en række annonceringskanaler – hovedsageligt digitale, men der er naturligvis også mulighed for, at I kan være synlige i andre formater. Vores eget netværk og vores database er en utroligt vigtig kilde. Vi arbejder løbende med at udvikle og opdatere disse gennem personlige kontakter. SalesOnly søger desuden egnede kandidater i eksterne databaser og via sociale netværk.

UDVÆLGELSE

På baggrund af kravprofilen udvælger vi et antal kandidater til stillingen og gennemfører indledende telefoninterviews med dem. De kandidater, der virker interessante og har lyst til at tage det næste skridt, indkaldes til en personlig jobsamtale. Vi benytter os af en gennemtestet teknik med målrettede spørgsmål, strukturerede adfærdsinterviews med fokus på salg, med det formål at vurdere den enkelte kandidats fremtidige adfærd i den aktuelle rolle. I forbindelse med jobsamtalen præsenteres også jeres virksomhed og den aktuelle stilling.

PRÆSENTATION

Vi præsenterer 2-4 egnede kandidater pr. stilling, og dette foregår i vores lokaler. Dette sker som regel fire uger efter jeres godkendelse af kravprofilen. I forbindelse med mødet får I både en skriftlig og en mundtlig præsentation af hver enkelt kandidat. Efter at have mødt samtlige kandidater træffer I en beslutning om, hvilken eller hvilke kandidater I ønsker at gå videre med i processen.

TESTS OG REFERENCER

Når I har foretaget jeres valg, tager den eller de endelige kandidater en personlighedstest med fokus på motivation og drivkræfter i forhold til salgscyklussen. Resultatet inddrages i et dybdegående interview og sammenlignes med den oprettede kravspecifikation. Derefter foretager vi en kvalitativ kontrol af tre referencer for den hovedkandidat, som I har udvalgt. Sammen med vores partner ToFindOut gennemfører vi en slutkontrol af personoplysninger, økonomi og juridiske forhold for at verificere den endelige kandidats historik og baggrund.

OPFØLGNING

For at sikre ansættelsens kvalitet følger den ansvarlige konsulent med i den nyansatte medarbejders udvikling. Efter 1 måned kontakter vi både den nyansatte og dennes chef for at følge op på ansættelsesforholdet. Efter 5 måneder foretages yderligere en opfølgning.

Kontaktpersoner

Shahnoza Ibragimova

Senior Recruitment Consultant
+46 (0)76 000 18 10

Johnny Björklund

Senior Recruitment Consultant
+46 (0)76 000 18 07

Maja Stockwell

Researcher
+46 (0)76 545 40 27

Theresia Årestad

Recruitment Consultant
+46 (0)76 620 29 28