HVOR ER SALGSBRANCHENS KVINDER?

I mit arbejde med rekruttering, search og selection, undres jeg ofte over hvor få kvinder jeg støder på i mængden af ansøgere til salgsstillinger. På baggrund af lidt hovedregning kan jeg konkludere at under 25% kandidaterne i kandidatbanken hos SalesOnly, udgøres af kvinder.

Som led i min search proces ønsker jeg så vidt muligt at finde et felt af kandidater, der afspejler diversitet, i både erfaring, alder og ikke mindst køn, men hvor er kvinderne? Jeg undres over at mænd relativt til kvinder, fylder så meget i salgsbranchen.

SALG HANDLER OM AT FORSTÅ MENNESKER

Jeg mener at kvinder besidder en lang række af kvaliteter, der netop ville gøre sig godt i salgsverdenen. Salg handler jo på mange måder om evnen til at forstå mennesker, skabe tillid og bygge relationer.

Områder der alle kræver en evne til at sætte sig ind i andres behov og stiller krav til såvel den enkeltes empati, som til måden at kommunikere på.

Der stilles krav til interpersonelle egenskaber og analytiske evner, der forudsætter evnen til at agere efter spilleregler. Evner som jeg mener, er centrale for den feminine kønsrolleidentitet.

KVINDER KAN OGSÅ VÆRE FORMIDABLE SÆLGERE

Så hvad er problemet! Er branchen for hård? – kræver salg nogle brede skuldre, som kvinder ikke i samme udstrækning som mænd besidder?

Handler det om at kvinder holdes nede på baggrund af at branchen er mandsdomineret på forhånd, eller handler det om at kvinder i større udstrækning trives i en intern funktion fremfor en ekstern?

Jeg ved det ikke.!

Men det glæder min indre rødstrømpe, at fremtiden alligevel ser positiv ud med hensyn til kvinders repræsentation indenfor salg.

ANTALLET AF KVINDELIGE SÆLGERE STIGER

Ifølge Business Danmark, stiger tallet for kvindelige medlemmer støt, siden 2000 er andelen af kvinder steget fra 10 til 20%. Den stigende andel af kvinder er primært at finde blandt den yngre del af medlemmerne, hvilket kan være et bevis på at tendensen er ved at vende.

Vi går måske mod en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i salgsjobs. Hos Business Danmark mener man at det skyldes et stigende krav til uddannelsesmæssigbaggrund, et område hvor kvinder står stærkere end mænd.

Hos SalesOnly glædes vi os over denne tendens og ser frem til at en bedre fordeling mellem mandlige og kvindelige ansøgere i vores kandidatbank. For vi er overbeviste om at kønsmæssig diversitet i salgsbranchen, vil bidrage til en konstruktiv udvikling i den måde hvorpå der i dag bedrives salg.